HK02 Special til intern kontrol af Cardiac reader™

Siden lanceringen af Cardiac reader™ i 1998, har den danske leverandør stået for fastlæggelse af target-værdier for HK98 til intern kontrol af Cardiac T Quantitative™ målestrimler (Troponin T).

Denne ekstra service har brugere af Cardiac reader™ været glade for og lagt stor vægt på i det daglige arbejde.

Target-værdierne er specifikke for hvert lotnr. målestrimler. Bestemmelserne er hidtil blevet udført af undertegende og betroede medarbejdere ved klinisk biokemisk afdeling.

HK98 er for nylig blevet erstattet af HK02-serien, hvor kun HK02 Special indeholder Troponin T.

I forbindelse hermed er den nævnte serviceordning ophørt.

For at afhjælpe denne situation, planlægges en abonnements-ordning med henblik på fortsat at kunne tilbyde brugerne lotnr.-specifikke target-værdier til Cardiac reader™.

Herved kan den hidtidige standardisering i kvalitetsgrundlaget fastholdes. Det vil også være nemmere og langt billigere for det enkelte laboratorium at tilmelde sig en sådan ordning, end selv at fastlægge target-værdierne.

Der arbejdes i retning af, at have det første sæt target-værdier klar med næstkommende lotnr. Cardiac T Quantitative™, som forventes på markedet omkring årsskiftet 2002/3

Yderligere oplysninger hos afdelingslæge Bo Jørgensen, Klinisk biokemisk afdeling, Sygehus Viborg, 8800 Viborg (telefon 8927 2973).